Dịch vụ của Việt Seo

Hosting

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có

 

 BẢNG GIÁ LINUX HOSTING
Thông số hosting Hosting Gói 1 Hosting Gói 2 Hosting Gói 3 Hosting Gói 4 Hosting Gói 5 Hosting Gói 6 Hosting Gói 7 Hosting Gói 8
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.100 MB 1.500 MB 3.000 MB 5.000 MB 10.000 MB
Băng thông 5 GB 10 GB 15 GB 20 GB 30 GB 80 GB 150 GB 300 GB
POP3 10 địa chỉ 15 địa chỉ 25 địa chỉ 40 địa chỉ 50 địa chỉ 80 địa chỉ 100 địa chỉ 200 địa chỉ
Sub domain 3 5 15 20 25 40 60 100
PHP
My SQL 0 1 2 4 5 8 10 15
Đơn giá 35.000vnđ/ 1 tháng 60.000vnđ / 1 tháng 88.000vnđ/ 1 tháng 130.000vnđ / 1 tháng 155.000vnđ/ 1 tháng 240.000vnđ/ 1 tháng 370.000vnđ/ 1 tháng 950.000vnđ/ 1 tháng

 

Các dịch vụ phụ trội:
MS SQL Server:

- Mỗi 1 database tiếp theo: 50.000 VNĐ/tháng

 

Bandwidth:

- Mỗi 500MB bandwidth tiếp theo: 50.000 VNĐ/tháng

Webspace:

- Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 70.000 VNĐ/thángBài viết liên quan